Gizlilik Sözleşmesi

/
Yardım
/
Gizlilik Sözleşmesi

Eniyiders.com - Gizlilik Politikası


Temel ilkeler

Eniyiders.com sitemizde kullanıcıların mahremiyetine özel önem vermekteyiz. Veri özellikle izinsiz kişilerin erişimine karşı korunmakta ve güvenlik altına alınmaktadır. İşbu gizlilik kuralları ilgili olan tüm tarafların ilgisine sunulmaktadır.

Eniyiders.com internet sitesi açıktır, internet sitesinin ana hizmetlerinden birisi öğretmenlerin  ve eğitim kuruluşları ile ilgili bilgi ve görüşleri yayınlamak ve dağıtmaktır ve bu sebeple bu tür kişi ve kuruluşların verileri internet kullanan herkese kullanılabilir kılınmakta ve tarayıcılar tarafından da arşivlenebilmektedir.


Hizmetsel verilerinin işlenmesi ile ilgili kurallar

Sistem kütüklerinde yer alan bilgiler, internet bağlantıları ile ilgili genel kurallar neticesinde ortaya çıkan bilgiler (örneğin IP adresi), Eniyiders.com tarafından sunucularımızın teknik yönetimi amacıyla kullanılmaktadır. Bunun dışında, IP adresleri genel, istatistiksel demografik bilgilerin toplanması amacıyla (örneğin, bağlantının kaynaklandığı bölge ile ilgili) kullanılmaktadır. Eniyiders.com hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Bazı durumlarda internet sitelerine bireyselleştirilmiş (kişiselleştirilmiş) erişim ve belirginleştirme çerezlere dayanmaktadır, fakat sıklıkla bir kullanıcının şifresi ile bir oturum ile yetkilendirilmesi gerekmektedir. Tarayıcıda çerezleri hizmet dışı bırakmak hizmetlerimizin kullanımını önlememektedir, fakat bazı teknik sorunlara yol açabilmektedir. Çerezler, kullanıcının internet sitelerimizi kullanımı ile ilgili genel, istatistiki bilgi toplamak için de kullanılmaktadır.


Kayıt sırasında gerekli olan veri

Kayıt formunda şu verilere ihtiyaç duyulmaktadır: e-posta adresi (kullanıcı adı), şifre, ad, soyad, öğrenim durumu, uzmanlık alanı, hesabı aktif etmek için gerekli tek sefere mahsus kod.

Öğretmenlerin niteliklerini teyit eden diploma, sertifika, öğrenci belgesi, mebsis bunlardan birini dijital olarak taratılmış hallerini göndermek zorundadır. Bu şekilde temin edilen numaralar ve dijital kopyalar yalnızca öğretmenlerin haklarını teyit etmek amacıyla kullanılacaktır.


İfşa edilen kullanıcı verisi

Kullanıcı tarafından yayınlanan görüşler, kayıt sırasında alınan imza ile işaretlenmektedir. Başka bir kullanıcı bilgisi alenen ifşa edilmemektedir.


Öğretmenlerin profilinde ifşa edilen veri

Öğretmenlerin profili kayıt sırasında sunulan, şifre ve hesap aktivasyon kodu, adres hariç, tüm bilgilerin tamamını göstermektedir. Buna ilave olarak, uzman tarafından tercihen sağlanan telefon numarası gibi diğer veriler de gösterilmektedir. Her bir profil, görüşlerin listesini ve yaklaşık puanını gösteren bir listeyi içerir.


Kişisel veriler

Eniyiders.com, kullanıcıların veya öğretmenlerin kişisel verilerinin başlangıcı, içeriği oluşturma, değiştirme, sona erdirme, elektronik ortamda sunulan hizmetlerin ifasını düzeltme kapsamında işler. öğretmen tarafından rıza verildiği takdirde, Eniyiders.com kayıt sırasında öğretmen için zorunlu olandan daha kapsamlı veriyi işleyebilir. Kullanıcı veya öğretmen tarafından sağlanan veri Eniyiders.com web sitesinde sunulan hizmetler ile bağlantılı amaçlarla işlenir ve rızaları olması durumunda Eniyiders.com tarafından istatistik ve pazarlama/reklam amaçlarıyla işlenebilir.


Kullanıcılar ve Öğretmenler tarafından yayımlanan içerik

Öğretmenlerin profillerinde yayınlanan görüşler, ders notları, ders videoları gibi materyaller ve bilgiler herkesin erişimine açıktır.


Veri saklama ve veri koruması

Kullanıcıların kişisel verileri teknik ve organizasyonel tedbirlerin uygulandığı ve ilgili kişisel verilerin korunması düzenlemelerine uygun şekilde işlenmiş verilerin korunmasının sağlandığı bir veri tabanında saklanmaktadır. Sadece Eniyiders.com’dan özel yetkilendirilmiş yöneticilerin veri tabanına yetkisi vardır.


Kişisel verileri doğrulama, değişiklik yapma ve silme hakkı. Kısıtlamalar.

Kullanıcılar veya öğretmenler kendi kişisel verilerini gözden geçirme ve güncelleme veya silme hakkı vardır. Hizmet şartlarına aykırılıkları sebebiyle Eniyiders.com’a katılımı kısıtlanmış kişilerin mükerrer kayıt yapmalarını önlemek amacıyla, bu tür mükerrer kayıtları önlemek amacıyla gerekli olan verileri silmeyi reddedebiliriz.

İlgili mevzuat hükmü bu konuda izin verdiği ölçüde, Eniyiders.com kullanıcıların veya öğretmenlerin kişisel verilerin bir kısmını telif haklarının (veya diğer hakların) korunması amacıyla üçüncü taraflarla paylaşabilir; fakat sadece yazılı bir talebin varlığı durumunda (veya Eniyiders.com ile bu tür veri paylaşımı ile ilgili bir işbirliği anlaşması olmasına dayalı olarak) bu tür bir paylaşım yapılacaktır. Bu tür bir talepte bulunan kuruluş, ilgili içerik/ürün/hizmete ilişkin finansal telif hakkı (veya diğer haklar) olduğunu ispatlamakla yükümlüdür. Ayrıca bu tür hakların ihlal edildiğine dair şüphe olmamalıdır. Eniyiders.com toplanmış kişisel verileri, kullanıcının rızası doğrultusunda veya kanun gereğince bu tür bir talepte bulunmaya yetkili kamu mercilerince gelen talep doğrultusunda da paylaşabilir. Eniyiders.com’a gönderilmiş elektronik postalar arşivlenmektedir ve gerektiğinde delil olarak kullanılabilmektedir.


Diğer İnternet Sitelerine bağlantılar

Eniyiders.com web sitesinde yer alan bağlantılarda yer alan internet sitelerinin sahipleri veya yöneticileri tarafından uygulanan mahremiyet politikalarından sorumlu değildir. Biz, kişisel verileri toplayan web sitelerinde yayınlanan mahremiyet korumasına ilişkin feragat hükümlerine bakmanızı tavsiye ederiz. Kullanıcı veya öğretmen, Eniyiders.com sitesine koyduğu bağlantının yönlendirdiği internet sitesinde yayınladığı içeriklerden tüm sorumluluğu kendisi üstlenmektedir.


Kullanıcılar veya öğretmenlere gönderilen bilgiler

Eniyiders.com tüm kullanıcılara, Eniyiders.com sitesindeki önemli değişikliklere ilişkin bildirimleri içeren e-posta gönderme hakkını saklı tutar. Eniyiders.com ayrıca, kullanıcı veya öğretmen rıza gösterdiği takdirde, özellikle reklamlar ve ticari bilgi muhteviyatlı ticari e-postalar gönderebilir. Reklamlar ve diğer ticari bilgi muhteviyatlı bilgiler, sistem hesabındaki gelen ve giden postalara ayrıca eklenebilir.